HEM UTSTÄLLNINGAR OFFENTLIGA ARBETEN TEXTER BIOGRAFI KONTAKT
2003 2002 1995 1994 1993 1992 1991-1992 1989-1990 1989 1985-1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982-1983 1982 1981 1980 1978 - Konstnärlig gestaltning - Konstnärlig gestaltning (tillsammans med Sivert Lindblom, Arne Fredriksson och Gösta Wessel), glasmåleri på vägg och tak Vin- och spritcentralens entré, Stockholm - Konstnärlig gestaltning (tillsammans med Sivert Lindblom), bl.a. väggmålning, terrazzogolv, tegelvägg - Tävlingsförslag (tillsammans med Per Reimers) 1975 1973-1974 1972 1970 1969 1967 1966 1965 1962

1978

Konstnärlig gestaltning (tillsammans med Sivert Lindblom, Arne Fredriksson och Gösta Wessel), glasmåleri på vägg och tak Vin- och spritcentralens entré, Stockholm