HEM UTSTÄLLNINGAR OFFENTLIGA ARBETEN TEXTER BIOGRAFI KONTAKT
2003 2002 1995 1994 1993 1992 1991-1992 1989-1990 1989 - Konstnärlig gestaltning (tillsammans med Arne Fredriksson), bl. a väggmålning, intarsiadörrar, smideskapitäl Förvaltningshus Kvarteret Rosen, Norrköping 1985-1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982-1983 1982 1981 1980 1978 1975 1973-1974 1972 1970 1969 1967 1966 1965 1962

1989

Konstnärlig gestaltning (tillsammans med Arne Fredriksson), bl. a väggmålning, intarsiadörrar, smideskapitäl Förvaltningshus Kvarteret Rosen, Norrköping