HEM UTSTÄLLNINGAR OFFENTLIGA ARBETEN TEXTER BIOGRAFI KONTAKT
2003 2002 1995 1994 1993 1992 1991-1992 - Gårdsutformning med vattenanläggning Försäkringsbolaget Wasa, Solna 1989-1990 1989 1985-1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982-1983 1982 1981 1980 1978 1975 1973-1974 1972 1970 1969 1967 1966 1965 1962

1991-1992

Gårdsutformning med vattenanläggning Försäkringsbolaget Wasa, Solna
Foto: Per Bergström